Usługa przeglądu komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej zawiera:
1. Weryfikację oświadczenia klienta o bezpieczeństwie urządzenia,
2. Kontrolę podstawową urządzenia polegającą na sprawdzeniu wizualnym podzespołów komory oraz kompletności podzespołów filtracyjnych, ocenę sprawności systemów alarmowych, oraz określenie ilości godzin pracy filtrów i lampy UV,
3. Badanie szczelności filtra głównego,
4. Badanie natężenia przepływu powietrza wewnątrz komory,
5. Badanie natężenia przepływu powietrza w barierze,
6. Opracowanie raportu z przeglądu

Nr kat. 955-0800-0020

error: Content is protected !!