Badania wykonano w Zakładzie Immunologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierownictwem prof. dr hab. Wiesława Kozaka. Przedmiotem badań była nowa konstrukcja komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego nazwanych roboczo “DELTA”, które ostatecznie zostały oznaczone jako TecPRO.

pierwsze strony raportów

Analiza skuteczności działania filtrów powietrza i lampy ultrafioletowej

error: Content is protected !!