BioTectum Classic​

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TEC FLOWTM automatyczna cyfrowa kompensa-cja prędkości przepływu powietrza w komorze i nawylocie w zależności od zmieniających się warunków pracy, np. w wyniku stopniowego zapychania filtrów
• TEC AUTO CONTROLTM auto-diagnostyka systemu
• TEC REMOTE CONTROLTM zdalna diagnostyka ustawień komory
• TEC SUSPENDTM tryb utrzymujący komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograni czeniu zużycia energii
• TEC DSAMTM automatyczna dezynfekcja powierzch ni przez zamglenie (DSAM). Automatyzacja procesu polega na możliwości przeprowadzenia całego
procesu (DSAM) bez obecności człowieka, a tymsamym bez stwarzania zagrożenia dla użytkownika
• TEC TURN&TOUCHTM panel kontrolny classic z klawiaturą membranową oraz pokrętłem wyboru
• Filtr główny oraz wylotowy minimum klasy H14 o skuteczności 99,995 % dla cząstek ≥ 0,3 μm
• Cyfrowe czujniki w sposób ciągły mierzą prędkości przepływu powietrza
• Alarmy wizualne oraz akustyczne natychmiast powiadamiają o każdej odchyłce od wymaganych parametrów


Pobierz katalog


Pobierz katalog


Wybierz model


Opcje

Specyfikacja komory laminarnej

error: Content is protected !!